Jag kommer!

Modell för inkluderande rekrytering

Hej!

Du är härmed inbjuden till ett exklusivt seminarium där Working for Change kommer att presentera och diskutera en framtagen modell för inkluderande rekrytering. Denna modell tar sitt avstamp i det arbete avseende kulturell mångfald som stiftelsen Working For Change genomfört de senaste två åren. Modellen syftar till att stödja chefer, HR-chefer, beslutsfattare och personer som på olika sätt styr/påverkar rekryteringsprocessen att skapa processer som är fria från diskriminering och som i förlängningen leder till ökad kulturell mångfald på svenska arbetsplatser.

Modellen är framtagen i samarbete med Kantar Sifo, i samråd med rekryterande chefer och beslutsfattare, samt med stöd från Myndigheten för ungdoms- och samhällsfrågor (MUCF).

Dina åsikter är värdefulla för oss och vi vill gärna höra dina synpunkter om vår modell. Du kommer att få mer detaljerad information några veckor innan seminariet.

Seminariet äger rum:   8 april 2019, kl. 08:00-10:00

Plats:  Kantar Sifo, Vasagatan 11, 1 tr., 111 20 Stockholm

I samband med seminariets diskussion kommer vi att bjuda på frukost. Ange gärna om du har behov av anpassad kost.

Länk till våra första rapporter (Fas1): https://www.workingforchange.s...                   

Jag kommer!

Plats: hos vår partner Kantar Sifo

Tid:  kl.08.00-10.00

(Frukost serveras från kl. 7.45)


Jag kommer!

Speakers

Rodrigo Garay
Grundare och Generalsekreterare på Working For Change

Moderator till diskussion

e-post: Rodrigo@workingforchange.se

Rodrigo Garay är social entreprenör. Inom ramen för detta arbete har Rodrigo startat den internationella ratingorganisationen AIDS Accountability International, Working For Change-konferensen om affärsnyttan med kulturell kompetens samt rekryteringsföretaget Diversitas Talent. Diversitas Talent bildades för att hjälpa företag och organisationer att klara av de stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och tillväxt. Här vill vi göra skillnad genom att bidra till ökad kulturell mångfald i näringsliv och organisationer.

Läs mer

Jennie Bacchus Hertzman
Senior projektledare och analytiker, på Kantar Sifo

Presenterar modellenJennie Bacchus Hertzman

e-post: jennie.bacchus.hertzman@kantarsifo.com
Jennie Bacchus Hertzman är senior projektledare och analytiker, på Kantar Sifo. Hon leder projekt med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Hon är sociolog och har en bakgrund inom folkhälsovetenskaplig forskning, vid Stockholms universitet. Hon har under sitt yrkesliv genomgående haft ett fokus på genus och mångfald i sina projekt.

Läs mer

Organized by